شلوارراحتی
شلوارراحتی
شلوارراحتی

شلوارراحتی

جنس محصول: نخ پنبه

کد محصول: sty-355


اشتراک گذاری محصول:

 اسمال مناسب 36-38

مدیوم مناسب 38-40-42

لارج مناسب 42-40

ایکس لارج مناسب 42-44-

دو ایکس لارج مناسب 46-48

اندازه های اسمال 

قد 94
قد فاق 30
عرض ران 29
مناسب دور باسن 88 تا 100

اندازه های مدیوم 
قد 94
فاق 30
عرض ران 30
مناسب دور باسن 99 تا 105

اندازه های لارج 

قد 95
فاق 30
عرض ران 31
مناسب دور باسن 100 تا 108

اندازه های ایکس لارج 

قد96
فاق 30
عرض ران 32
مناسب دورباسن 105 تا 111

اندازه های دو ایکس لارج 

قد 96
فاق 30
عرض ران‌33
مناسب دور باسن 110 تا 120

توجه:

برای درج نظر باید وارد سایت شوید.

×