شلوارك  دورس راحتي
شلوارك  دورس راحتي
شلوارك  دورس راحتي
شلوارك  دورس راحتي

شلوارك دورس راحتي

جنس محصول: دورس

کد محصول: sty-345


اشتراک گذاری محصول:

جنس شلوارک دورس است. تنخور شلوارک نرمال است. سایزبندی 1 و 2 و 3 و مناسب برای 36 تا 46

M

دور کمر در حالت عادی 74 
دور كمر با کشیدن 94  
مناسب دور باسن  88 تا 101
دور  ران  در حالت عادی 66
دور ران با کشیدن74 
قد شلوارک 31 

L

دور کمر در حالت عادی78
دور کمر با کشیدن 98
مناسب دور باسن 100 تا 105 
دور  ران  در حالت عادی  68
دور ران با کشیدن   76
قد شلوارک   32

Xl

دور کمر در حالت عادی 80
دور کمر با کشیدن  104
مناسب دور باسن 105  تا 118 
دور  ران  در حالت عادی 70 
دور ران با کشیدن 80 
قد شلوارک  33

توجه:

برای درج نظر باید وارد سایت شوید.

×