بلوز شلوار طرحدار
بلوز شلوار طرحدار
بلوز شلوار طرحدار
بلوز شلوار طرحدار
بلوز شلوار طرحدار
بلوز شلوار طرحدار

بلوز شلوار طرحدار

جنس محصول: نخ پنبه

کد محصول: sty-1458


اشتراک گذاری محصول:

🌼سایزm:دور سینه در حالت عادی 90سانت/باکشیدن 94سانت/دور بازو 34سانت/قداستین ۵۹سانت/قدبلوز ۶۸سانت
سایزmشلوار:دور کمر در حالت عادی 54سانت/باکشیدن 90سانت/دور باسن در حالت عادی 102سانت/باکشیدن 108سانت/دور ران 56سانت/قدفاق 31سانت/قدشلوار 98سانت

🌼سایزl:دور سینه در حالت عادی 98سانت/باکشیدن 104سانت/دور بازو 36سانت/قداستین  59سانت/قدبلوز 69سانت
سایزlشلوار:دور کمر در حالت عادی 60سانت/باکشیدن 98سانت/دور باسن در حالت عادی 106سانت/باکشیدن 114سانت/دور ران 58سانت/قدفاق 33سانت/قدشلوار 98سانت

🌼سایزxl:دور سینه در حالت عادی 104سانت/باکشیدن118سانت/دور بازو 38سانت/قداستین 61سانت/قدبلوز 70سانت
سایزxlشلوار:دور کمر در حالت عادی 62سانت/باکشیدن 106سانت/دور باسن در حالت عادی 116سانت/باکشیدن 122سانت/دور ران 62سانت/قدفاق 33سانت/قدشلوار98سانت

🌼سایزxxl:دور سینه در حالت عادی 108سانت/باکشیدن 120سانت/دور بازو 40سانت/قداستین 62سانت/قدبلوز 72سانت
سایزxxlشلوار:
دور کمر در حالت عادی64 باکشیدن 110
دور باسن در حالت عادی 118سانت/باکشیدن 128سانت/دور ران 62سانت/قدفاق 33سانت/قدشلوار100سانت

توجه:

برای درج نظر باید وارد سایت شوید.

×