شلوار بگ جین
شلوار بگ جین
شلوار بگ جین
شلوار بگ جین
شلوار بگ جین
شلوار بگ جین
شلوار بگ جین
شلوار بگ جین

شلوار بگ جین

جنس محصول: جین

کد محصول: sty-1284


اشتراک گذاری محصول:

شلواربگ 
جنس شلوار  خنک مناسب تابستان کمر شلوار کش تنخور شلوار آزاد است .

سایز بندی ۳۶/۳۸/۴۰/۴۲/۴۴/۴۶/۴۸/۵۰/۵۲

قد شلوار بین 92 تا 95

اندازه های دقیق

سایز 38 
فاق 33
دورران 60
 دورتا دور دمپا 48
دور باسن 100
دور کمر عادی 54
دور کمر باکشیدن  86

سایز 40 
فاق 34
دورران 62
دورتا دور دمپا 49
دور باسن 104
دور کمر عادی 56
دور کمر باکشیدن  90

سایز 42 
فاق 34
دورران 63
دورتا دور دمپا 40
دور باسن 106
دور کمر عادی 56
دور کمر باکشیدن  94

سایز 44 
فاق 34
دورران 66
دورتا دور دمپا 51
دور باسن 112
دور کمر عادی 60
دور کمر باکشیدن  97

سایز 46 
فاق 34
دورران 70
دورتا دور دمپا 52
دور باسن 118
دور کمر عادی 60
دور کمر باکشیدن  100


48 
فاق 34
دورران 70
دورتا دور دمپا 52
دور باسن 124
دور کمر عادی 60
دور کمر باکشیدن  104

50 
فاق 35
دورران 73
دورتا دور دمپا 52
دور باسن 128
دور کمر عادی 66
دور کمر باکشیدن  106

سایز 52 
فاق 34
دورران 75
دورتا دور دمپا 54
دور باسن 132
دور کمر عادی 66
دور کمر باکشیدن  118

توجه:

برای درج نظر باید وارد سایت شوید.

×