تاپ شلوارک کبریتی
تاپ شلوارک کبریتی
تاپ شلوارک کبریتی
تاپ شلوارک کبریتی
تاپ شلوارک کبریتی
تاپ شلوارک کبریتی
تاپ شلوارک کبریتی

تاپ شلوارک کبریتی

جنس محصول: نخی کبریتی

کد محصول: sty-1136


اشتراک گذاری محصول:

تاپ و شلوارک 💚

جنس لباس نخی کبریتی کیفیت عالی دو سایز مدیوم و لارج مناسب ۳۶ تا ۴۶
قیمت 
اندازه های دقیق
مدیوم
تاپ
قد 49
دور سینه عادی 80 با کشیدن تا 95
شورت
قد 34
قد فاق 30
دور ران عادی 54 با کشیدن تا 68
دور باسن عادی 80 با کشیدن تا 95
دور کمر عادی 68 با کشیدن تا 100
 لارج 
تاپ
قد 53
دور سینه عادی 8تاپ شورت کبریتی
دو سایز مدیوم و لارج
مدیوم
تاپ
قد 49
دور سینه عادی80 با کشیدن تا 95
شورت
قد 34
قد فاق 30
دور ران عادی 54 با کشیدن تا 68
دور باسن عادی 80 با کشیدن تا 95
دور کمرعادی 68 با کشیدن تا 100

💙 لارج 
تاپ
قد 53
دور سینه عادی 86 با کشیدن تا 110
شورت
قد 37
قد فاق 32
دور ران عادی 58 با کشیدن تا 75
دور باسن عادی 86 با کشیدن تا 115
دور کمر عادی 72 با کشیدن تا 120

قد 37
قد فاق 32
دور ران عادی 58 با کشیدن تا 75
دور باسن عادی 86 باکشیدن تا 115
دور کمر عادی   72 باکشیدن تا 120
______________________

توجه:

برای درج نظر باید وارد سایت شوید.

×